#ให้อ้นดูแล

8 กันยายน 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #หมู่บ้านเขตจอมทอง-ธนบุรี

หน้านี้ฝนตกเกิดแหล่งน้ำขัง ทำให้ยุงเยอะในช่วงนี้ #ให้อ้นดูแล ยินดีมาดูแลให้ค่ะ