#ให้อ้นดูแล

6 กันยายน 2021

ประสานงานตัดต้นไม้ละสายไฟ @พระราม 2 ซอย 42

 
ต้นไม้ละสายไฟ ที่พระราม 2 ซอย 42 #ชุมชนสินทวีวิลล่า ทำให้เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและระบบไฟฟ้ามีปัญหาได้
ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตจอมทองค่ะ
 
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขตจอมทอง ดำเนินการตามประสานงานเรียบร้อยแล้วค่ะ