#ให้อ้นดูแล

1 กันยายน 2021

อัปเดทการประชุมล่าสุด กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

#อัปเดทการประชุมล่าสุด กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ #จอมทอง #ธนบุรี อ้นได้เข้าร่วมประชุมและขอสรุปในส่วนที่มีข้อสอบถามมานะคะ
 
หลายเรื่องติดตามต่อเนื่องยาวนาน แต่อ้นจะช่วยตามกันเรื่อยๆ และไม่ปล่อยนะคะ 🙂
 
📍เขตจอมทอง
>>> เรื่องที่อยู่ในการดำเนินการ

1.สะพานตรงปรั่งอนุสรณ์

– จากการประชุมครั้งที่ 6/ /2564 มีผู้เสนอราคา 1 ราย เป็นเงิน 2,450,371.65 บาท สูงกว่างบประมาณ 16,371.65 บาท
– วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายจ้างขอสละสิทธิลงนามในสัญญาจ้าง
(ตอนนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับเหมาใหม่ และต้องรอจัดสรรงบประมาณ ปี2565)
 
2. ถนนในซอยวุฒากาศ 26 ไม่มีท่อระบายน้ำ
(ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งสำนักงบประมาณเห็นควรให้เขตจอมทองเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี 2565)
 
📍เขตธนบุรี
>>> เรื่องที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
1. ขอย้ายทางม้าลายบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมิติเวช
-สำนักงานเขต สำนักงานการจราจร และตำรวจจราจรท้องที่พิจารณาให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให้กับคนข้ามถนน กำลังดำเนินการ แต่ช่วงนี้อาจติดขัดเรื่องการประชุมร่วมทุกฝ่าย ทั้งชุมชนและส่วนอื่นๆ เนื่องจากสถานการณ์โควิด
 
2. ขอติดตั้งประปาหัวแดงภายในชุมชน
(ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายพัฒนาชุมชน และสำนักงานเขตธนบุรี ได้จัดทำหนังสือเพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณ)
 
📌ข้อมูลเรื่องข้อกังวลแคมป์คนงาน
📍เขตจอมทอง
4.2 เรื่องข้อสอบถามเรื่องแคมป์คนงาน
– เขตจอมทอง จำนวน 14 แคมป์ (ผ่าน 2 แคมป์เพราะได้รับวัคซีน สามารถทำงานได้ปกติ )
– เขตธนบุรี จำนวน 8 แคมป์ (ยังดำเนินการตรวจสอบ)