#ให้อ้นดูแล

24 สิงหาคม 2021

มอบข้าวกล่องน้ำใจให้ศูนย์พักคอยเขตจอมทอง

มอบข้าวกล่องน้ำใจ #ให้อ้นดูแล
ขออนุญาตนำข้าวมาเยี่ยมผู้ป่วย ที่อยู่ “ศูนย์พักคอยเขตจอมทอง” ค่ะ … ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันนะคะ