TOP

22 สิงหาคม 2021

ทีมให้อ้นดูแล ส่งลำไยถึงหน้าบ้าน #วันที่สอง

ขอลงรูปบางส่วนนะคะ … #ส่งลำไยถึงหน้าบ้าน กว่า 1,000 หลังคาเรือน ใครได้แล้วถ่ายรูปมาให้ดูได้นะคะ ❤️🙏 ท่านที่ลงมาแล้วไม่ได้รับอาจไม่ตรงเงื่อนไขและ “ไม่ได้รับโทรศัพท์” เมื่อเจ้าหน้าที่ไปส่งนะคะ #ให้อ้นดูแล #เราไม่เคยลืมกัน

การส่งมอบกำลังใจด้วยลำไย ในเวลานี้คือ ช่วยเกษตรกรที่ปลูกลำไยไปด้วย และยังส่งกำลังใจให้พี่น้องในชุมชนได้อีกด้วย ….  เราหวังว่าสังคมจะดีขึ้น เมื่อเรามีการแบ่งปันกัน ดูแลกัน พึ่งพาอาศัยกัน แบบญาติมิตรนะคะ 🙂