#ให้อ้นดูแล

19 สิงหาคม 2021

ทักทายและแจกลำไย พี่น้อง #ชุมชนปลั่งอนุสรณ์

ลงชุมชน เราก็จะเข้าใจชุมชน … #ชุมชนปลั่งอนุสรณ์ ขอบคุณคนในชุมชนทุกท่าน ที่ทักทายทีมงาน ทักทายมาถึงอ้น …

ขอบคุณนะคะที่ >>> “ให้อ้นดูแล”