ข่าวล่าสุด

13 สิงหาคม 2021

กทม. ตั้ง 14 จุด เปิดนัดล่วงหน้าตรวจยืนยันให้ผู้มีผล ATK เป็นบวก

กทม. ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือรับบริการตรวจคัดกรองที่สถานพยาบาล ด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit หรือ ATK แล้วพบว่าผลเป็นบวก ซึ่งถือเป็นผู้ป่วยเข้าข่ายซึ่งผลที่ได้ยังไม่ 100% สามารถรับบริการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ได้ที่จุดบริการของกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ทั้งนี้ต้องโทรศัพท์นัดหมายวันเวลาเข้ารับการตรวจล่วงหน้ากับจุดที่ต้องการไปตรวจ (ไม่รับ walk in)

 

สามารถรับบริการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ได้ที่ 14 จุดบริการตรวจ RT-PCR ได้แก่

👉 กรุงเทพเหนือ

 • เขตจตุจักร

– ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร โทร. 091-8843231

– ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ โทร. 098-2700825

 

👉 กรุงเทพใต้

 • เขตสวนหลวง

– วัดปากบ่อ โทร. 098-2700825

 • เขตสาทร

– วัดสุทธิวราราม โทร. 086-9573514

 • เขตบางคอแหลม

– วัดไทร โทร. 066-0052868

 

👉 กรุงเทพตะวันออก

 • เขตหนองจอก

– ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหนองจอก โทร.082-3487468,095-4703205

 • เขตลาดกระบัง

– ร้านจงกัวเหยียน โทร. 091-8843231

 • เขตสะพานสูง

– ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง โทร. 091-8843231

 • เขตประเวศ

– อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน สนน. โทร. 098-2700825

 

👉 กรุงธนเหนือ

 • เขตบางกอกน้อย

– วัดศรีสุดาราม โทร. 087-3310968

 • เขตทวีวัฒนา

– ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา โทร. 087-1662626

 • เขตคลองสาน

– จุดตรวจใต้สะพานพุทธ (ฝั่งธน) โทร. 02-0239900

 

👉 กรุงธนใต้

 • เขตบางแค

– โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 โทร. 096-0103099

 • เขตบางขุนเทียน

– ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน โทร.087-1662626,086-3031979

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ใบผลตรวจ Covid-19 Antigen Test หรือรูปถ่าย ATK self test คู่บัตรประชาชน

2. บัตรประชาชน

 

โดยขอความร่วมมือให้งดการเดินทางด้วยรถสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย และสแกนแอพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

ที่มา : กรุงเทพมหานคร