#ให้อ้นดูแล

11 กรกฎาคม 2021

มอบสิ่งของจำเป็นผู้ที่ต้องกักตัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบ #ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากีน

หลายคนต้องการความช่วยเหลือ หรือกำลังใจในยามที่ทุกข์ร้อน วิกฤติเช่นนี้
 
อ้นนำทีมเข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องกักตัว และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ที่ #ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากีน
 
ขอส่งกำลังใจและความปรารถนาดี ให้กับทุกท่านค่ะ #ให้อ้นดูแล