#ให้อ้นดูแล

1 กรกฎาคม 2021

ติดไฟโซล่าเซลล์ ไฟสว่าง ชุมชนปลอดภัย

เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกันนะคะ
 
ความมืดย่อมเป็นจุดเสี่ยงเกิดอาชญากรรมต่างๆ ได้ … เมื่ออ้นรับเรื่องร้องทุกข์ ความมืดในซอย #ทีมงานได้เข้าสำรวจพื้นที่ตามข้อร้องเรียนทันที และพบว่ามืดมาก ..
 
✅จึงบรรเทาทุกข์ให้ชุมชนด้วยการติดไฟโซล่าเซลล์ไปให้ก่อน
 
✅และหลังจากนี้จะติดต่อประสานขอไฟฟ้าส่องสว่างมาให้นะคะ #ให้อ้นดูแล