#ให้อ้นดูแล

1 กรกฎาคม 2021

ติดกระจกโค้ง #ชุมชนศิลปเดช

#ชุมชนศิลปเดช อ้นได้เดินลงชุมชน พบปะถามไถ่ความเดือดร้อนต่างๆ …. มีพี่น้องเดินมาถามว่า “ติดกระจกโค้งตรงนี้ให้หน่อยได้ไหม เดือดร้อนมาก ชนกันบ่อย” เมื่อได้ฟังและเห็นสภาพกับตา … #ทีมงานให้อ้นดูแล เร่งติดตั้งให้เลย 🙂 #ความเดือดร้อนที่แก้ไขได้ทันที #ให้อ้นดูแล