#ให้อ้นดูแล

26 มิถุนายน 2021

จัดการกองขยะ #ซอยจอมทอง 16

#ซอยจอมทอง16 #ให้อ้นดูแล

 

อ้นเดินลงชุมชนเห็นกองขยะ ก็เลยรีบประสานเจ้าหน้าที่มาเก็บ และอ้นให้ทีมงานแวะเวียนวนมาดูบ่อยๆ เพราะเป็นห่วงเรื่องขยะ และยิ่งช่วงนี้เชื้อโรคระบาดอาจปนเปื้อนเชื้อโควิดได้เสมอๆ

 

#ขยะเหล่านี้จะวนกลับมาที่ร่างกายของเราค่ะ…. ประเทศไทยสร้างขยะต่อปีมากถึง 14 ล้านตัน และด้วยความสามารถในการจัดเก็บขยะไม่ถึงร้อยละ 70 ของขยะที่เกิดขึ้น (คนทิ้งมากกว่าคนเก็บ) จึงทำให้มีขยะมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่างๆ ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ เมื่อเรากินสัตว์น้ำหรือพืชผักก็จะมีสารพิษตกค้างเข้าไปในร่างกายเราได้ #เราช่วยกันได้นะคะ ทุกอย่างต้องเริ่มที่เราค่ะ เจ้าหน้าที่ทุกคนตอนนี้ทำงานหนักมากค่ะ

 

#ให้อ้นดูแล มาร่วมสร้าง #จอมทองธนบุรีเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารักกันนะคะ
*********

 

หากผู้ใดพบเห็นคนทิ้งขยะ ในทางกฎหมายเราแจ้งดำเนินคดีได้ ถ่ายรูปคนทิ้ง ไว้เลยค่ะ

 

6 โทษทางกฎหมาย “ทิ้งขยะไม่ถูกที่” สูงสุดโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

1. การทิ้งขยะในที่สาธารณะ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 31(2) และ 54)

 

2. การทิ้งขยะ หิน กรวด ดิน เลน ทราย ลงในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 26 และ 54)

 

3. การทิ้งขยะในน้ำที่เป็นบ่อ สระ หรือที่ขังน้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ป.อาญา มาตรา 380)

 

4. การทิ้งซากสัตว์ซึ่งอาจเน่าเหม็น ในหรือริมทางสาธารณะ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท (ป.อาญา มาตรา 396)

 

5. การทิ้งขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ม. 25(1))

 

6. ให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ม. 25(4))