#ให้อ้นดูแล

25 มิถุนายน 2021

ซ่อมแซมถนนเป็นหลุม เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุ #ซอยโกบ๊อ 4

#ความปลอดภัยไม่มีคำว่าเดี๋ยวก่อน #ให้อ้นดูแล

 

ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ขับขี่ถนน #ซอยโกบ๊อ4 ถึงความไม่ปลอดภัยที่ถนนเป็นหลุมขนาดกว้าง ตลอดแนวโค้ง

 

ทีมให้อ้นดูแล รีบเข้าตรวจสอบทันที และประสานงานซ่อมแซมถนนเป็นหลุม เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดได้


แต่งานนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีที่ดำเนินการแก้ไขให้ค่ะ

 

ขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล เพราะ #เราไม่เคยลืมกัน

 

#ไม่ได้เป็น สส. แต่ขอดูแลกันต่อนะคะ