Good News

19 มิถุนายน 2021

#ฝั่งธน ตรวจเชิงรุก COVID-19 ได้ 2 ที่

หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร #ทางฝั่งธน

 

จุดที่ 1 ค่ายลูกเสือกรุงธน 

เฉพาะผู้พักอาศัยจริงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น

ในระหว่างวันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2564 เวลา  08.00 – 15.00 น. 

ณ ค่ายลูกเสือกรุงธน (ตรงข้ามทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) KMUTT ประตู 3 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร)

 

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย 

1. บัตรประชาชนตัวจริง

2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมระบุรายละเอียดลงในสำเนา ดังนี้

     2.1 ลงลายมือ ชื่อ-นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     2.2 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

     2.3 ระบุที่อยู่ปัจจุบัน (พักอาศัยจริง) ที่ชัดเจน

3. ปากกาส่วนตัว 1 ด้าม เพื่อลดการสัมผัสร่วม ลดความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

** เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ปกครองและรับรองสำเนาฯ 

 

จุดที่ 2 วัดอินทราวาส (วัดประดู่)

ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธีการ SWAB เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในระหว่างวันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2564 เริ่มแจกบัตรคิว6.30 – 15.00 น. (รับเฉพาะคนไทยเท่านั้น)

ประชาชนที่สนใจสามารถ walk-in รับการตรวจคัดกรองได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยให้บริการวันละ 1,000 คน

——————————————–

 

สามารถตรวจสอบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองในเบื้องต้น ด้วยการทำแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาง BKKCOVID-19

ได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ 02 464 4394

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม 02 426 3514

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ 02 464 3057

 

**ไม่แนะนำผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว และเด็กเล็ก มาเข้ารับบริการ

เนื่องจากมีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง