#ให้อ้นดูแล

14 มิถุนายน 2021

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 ชุมชน #ปลั่งอนุสรณ์

ชุมชน #ปลั่งอนุสรณ์ มาแล้ว มาอีก อุ่นใจ ปลอดภัยค่ะ

ขอขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล