#ให้อ้นดูแล

12 มิถุนายน 2021

ให้ฝาท่อเสมอถนน ลดอุบัติเหตุ #ซอยวุฒากาศ 47

ให้ฝาท่อเสมอถนน ลดอุบัติเหตุ #ซอยวุฒากาศ47

 

อ้นประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขระดับถนนให้เท่ากับฝาท่อ เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินค่ะ

 

อ้นขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดำเนินการให้เร่งด่วนค่ะ

#ให้อ้นดูแล