การแก้ไขปัญหา

10 มิถุนายน 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #สามแยกจอมทอง

🎼~ย่างเข้าหน้าฝน กบมันก็ร้องงึบงับ 🎼 ~ 🤣 หน้าฝนยุงเยอะ #สามแยกจอมทอง

 

เพื่อลดปริมาณยุง อ้นและทีมงานดำเนินการให้ค่ะ อย่าลืมช่วยกันไม่ให้มีน้ำขังในชุมชนด้วยนะคะ

ขอขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล เพราะ #เราไม่เคยลืมกัน

 

#ไม่ได้เป็น สส. แต่ขอดูแลกันต่อนะคะ