#ให้อ้นดูแล

1 มิถุนายน 2021

ประสานจัดเก็บกองขยะ #ซอยสุขสวัสดิ์ 14/21

ประสานจัดเก็บกองขยะ จัดระเบียบสภาพแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องในชุมชน #ซอยสุขสวัสดิ์14/21
 
หากท่านมีขยะชิ้นใหญ่ ที่ต้องการทิ้ง สามารถนัดหมายเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเก็บได้ ผ่านทางสำนักงานเขต ก็จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน และไม่เกะกะขวางทางการจราจรอีกด้วยค่ะ
 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจอมทอง ที่ได้ดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนค่ะ
 
ขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล พี่น้องในเขตพื้นที่จอมทอง-ธนบุรีค่ะ