TOP

30 พฤษภาคม 2021

ซ่อมแซมทางข้ามคลองบางประทุน

ขอประชาสัมพันธ์ #ผลงานของชุมชนที่เข้มแข็ง รักชาวชุมชนเหลือเกิน❤️ การซ่อมแซมทางข้ามคลองบางประทุน #อ้นได้รับเรื่องร้องทุกข์ ก็เร่งช่วยทุกทางค่ะ
 
 
1. ขั้นตอนมีอย่างไรก็ทำตามขั้นตอน ✅(ไม่ต้องรู้จักใคร ไม่ต้องข่มขู่ใคร และไม่ต้องสนิท) เราทำตามขั้นตอนที่มีหลักฐาน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล นี่คือวิธีการทำงานของ ทีมอ้น (เราเข้าใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านจากใจ) รักกกกก
 
2. การทำงานอ้นต้อง “ขอบคุณ” ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยฯ ที่ท่านได้มอบหมายงานเพื่อดูแลสังคม ดูแลประชาชนในส่วนที่ท่านจะพิจารณาอนุเคราะห์มาได้ ท่านเล็งเห็นประโยชน์ของชาติมากกว่าเรื่องส่วนตัว ขอบพระคุณจากใจ
 
3. ต้องขอบคุณทีมช่างต่างๆ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแล การรถไฟฯ ประชาชนบริเวณนั้น ขอบคุณและซึ้งใจเป็นอย่างมาก รวมไปถึงท่าน รมต. เจ้ากระทรวงด้วย
 
4. ผลงานตรงนี้ คือผลงานของ “ประชาชนที่เข้มแข็ง” เป็นผลงานของ “ชุมชน” ที่เห็นถึงความปลอดภัยจึงร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านมายังอ้น นี่ล่ะ สังคมต้องการความร่วมมือแบบนี้
 
#เอกสารเนื้อหาจดหมายขอปิดนะคะมีเล่าสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชื่อหรือสถานที่บางจุดที่ส่วนตัวค่ะ
 
ถ้าอะไรทำได้จะทำเลยค่ะ
 
#ทำงานจริงไม่ใช่แค่แปะป้ายจ้า งานยุ่งจริงๆค่ะไม่มีเวลาไปขโมยงานใครเลย 🤣