TOP

30 พฤษภาคม 2021

#เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน ประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบาย ผู้ว่า กทม.

✅ เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน #อัปเดทข้อมูล สำหรับพี่น้องประชาชนค่ะ ยาวหน่อยนะคะ แต่อยากใหอ่านนะคะ 🙂
 
ข้อมูลเพื่อท่านทุกคนค่ะ #ให้อ้นดูแล #เราไม่เคยลืมกัน
 
✅อ้นได้เข้าประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายผู้ว่ากทม. ได้มีการสอบถามและติดตามเรื่อง ที่น่ากังวลใจในหลายๆประเด็นได้แก่
 
🚩 ไข้เลือดออก
ปัจจุบันยอดผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตจอมทองและเขตธนบุรียังอยู่ในระดับที่ต้องระมัดระวัง เราสามารถช่วยกันป้องกันได้โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทาง สนง. เขต เดินหน้าป้องกัน และให้ความรู้ในชุมชนเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะ
 
🚩 การเตรียมความพร้อม ป้องกันน้ำท่วม
การป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝนที่จะมาถึง ทางสำนักงานเขตจอมทองและสำนักงานเขตธนบุรีได้มี #การลอกท่อระบายน้ำและขุดลอกคูคลอง เพื่อเตรียมความพร้อม ที่จะรองรับน้ำฝน และ มีการวางแผนการที่จะตรวจสอบเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานหากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็จะสามารถใช้ได้ทันที และยังมีการสำรวจจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมที่อยู่ในแต่ละเขตอีกด้วย #ตรงนี้ใครมีจุดเสี่ยงตรงไหนแจ้งมาได้ค่ะ
 
🚩 อ้นได้ติดตามความคืบหน้า การบรรเทาความเดือดร้อน ในที่ประชุมดังนี้
 
📍เขตจอมทอง
1.สะพานข้ามคลองดาวคะนอง (ชุมชนปลั่งอนุสรณ์) เดิมมีการประกาศหาผู้รับเหมาแต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงได้ทบทวนคุณสมบัติ และ มีการจัดทำราคากลางใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศหาผู้รับเหมาต่อไป
 
2. การสร้างเขื่อนป้องกันการไหลของดินลงคลองบางมด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ
 
3. การปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำในซอยชุมชนพุทธบูชา 44 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การติดตามสอบถามความคืบหน้า เพื่อดำเนินการต่อ
 
4. ถนนในซอยวุฒากาศ 26 ไม่มีท่อระบายน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณ
 
5. ขออนุญาตจอดรถริมถนนวุฒากาศ และถนนเอกชัย โดยขอให้จอดได้ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. เพื่อลดความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนที่ค้าขายบริเวณดังกล่าว ได้มีการทำหนังสือถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อเชิญ เพื่อประชุมหารือแนวทางร่วมกัน
 
6. ราวกันตกทางเดินริมคลองสนามชัย (อยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมราวเหล็กกันตก และดำเนินการติดตั้งได้ประมาณ 80% )
 
📍เขตธนบุรี
1. เรื่องขอย้ายทางม้าลายบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมิติเวช เมื่อสอบถามหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องต่างๆ แล้ว ประกอบกับความปลอดภัยของทั้งผู้ใช้รถและผู้ใช้ถนนอื่นๆ เห็นว่าทางม้าลายปัจจุบันเหมาะสมแล้ว
 
2. ย้ายเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่บริเวณกลางถนนในชุมชนสองร้อยห้อง จำนวน 3ต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
 
3. ขอติดตั้งประปาหัวแดงภายในชุมชนสองร้อยห้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานประปาสาขาตากสินเพื่อตรวจสอบหลักเกณฑ์การกำหนดจุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
 
🚩 โควิด 19
สถานการณ์การป้องกันโควิด 19 ที่ประชุมได้กำชับการตรวจสอบแคมป์คนงานต่างๆในแต่ละเขตพื้นที่ พร้อมกับ กำชับไม่ให้มีการมั่วสุม – รวมตัวที่อาจ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ผอ. เขตจอมทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจเสมอๆ
 
ในส่วนของสถานประกอบการที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบส่งคนดูแลไปตามบ้าน ในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมหานคร แต่ละเขตพื้นที่ต้องเข้าไปตรวจสอบดูแล
มาตรฐานของสถานประกอบการแต่ละแห่งก่อนส่งคนเข้าไปดูแลผู้ป่วยตามบ้าน เพราะอาจเป็นจุดอ่อนที่ทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโควิดได้