#ให้อ้นดูแล

28 พฤษภาคม 2021

ซ่อมแซมไฟฟ้าดับ #วุฒากาศ 46

ซ่อมแซมไฟฟ้าดับ #วุฒากาศ46 เพราะไฟฟ้าส่องนำทางเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยลดการเกิดอันตรายค่ะ
 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน ที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
 
ขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล พี่น้องในเขตพื้นที่จอมทอง-ธนบุรีค่ะ