#ให้อ้นดูแล

27 พฤษภาคม 2021

ซ่อมแซมไฟฟ้าดับในซอย #เอกชัย 5

ลดอันตรายและลดอุบัติเหตุได้ ด้วยไฟฟ้าส่องนำทางภายในชุมชน ไฟในซอย #เอกชัย5 สว่างแล้วจ้า
 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน ที่เข้าดูแลซ่อมแซมให้ค่ะ
 
ขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล พี่น้องในเขตพื้นที่จอมทอง-ธนบุรีค่ะ