TOP

24 พฤษภาคม 2021

ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำยุบตัว #วุฒากาศ 42

ลดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ จากฝาท่อระบายน้ำยุบตัว #วุฒากาศ42 บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะคะ
 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทอง เข้าดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้กับพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ
 
ขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล พี่น้องในเขตพื้นที่จอมทอง-ธนบุรีค่ะ