#ให้อ้นดูแล

22 พฤษภาคม 2021

ประสานงานซ่อมแซมไฟฟ้าดับ เพิ่มแสงไฟส่องนำทางให้ชุมชน #เอกชัย33

ประสานงานซ่อมแซมไฟฟ้าดับ เพิ่มแสงไฟส่องนำทางให้ชุมชน #เอกชัย33
 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน ที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าให้ค่ะ
 
ขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล พี่น้องในเขตพื้นที่จอมทอง-ธนบุรีค่ะ