#ให้อ้นดูแล

6 มกราคม 2020

ติดตั้งกระจกโค้ง เพื่อความปลอดภัย ชุมชนสวนหลวง

อ้น เข้าเยี่ยมพี่น้องชุมชนสวนหลวง พบว่าในบางจุดมีมุมอับสายตายามขับขี่ยานพาหนะ ทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย จึงได้ให้ทีมงานนำกระจกโค้งไปติดตั้งเพื่อลดอุบัติเหตุ

นอกจากเราจะช่วยกันสอดส่องความปลอดภัยในชุมชนแล้ว การสำรวจจุดเสี่ยงในชุมชนก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันเหตร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี