#ให้อ้นดูแล

6 มกราคม 2020

ช่วยหญิงป่วยเป็นความดันและติดต่อญาตินำส่งโรงพยาบาล

ทีมงานให้อ้นดูแล รุดช่วยหญิงป่วยความดันและขอให้ติดต่อญาตินำส่งรพ.ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย

อ้นขอขอบคุณทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้บริการไม่เว้นวันหยุด พี่มานิจ หนึ่งในทีมงานให้อ้นดูแลฝากบอกว่าติดต่อง่ายใช้คล่องเข้าถึงค้า