Good News

12 พฤษภาคม 2021

วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีมติเห็นชอบใน 3 ประเด็นหลัก

เร่งฉีดวัคซีนโควิดให้ได้ตามเป้า วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีมติเห็นชอบใน 3 ประเด็นหลัก คือ

 

การหารือเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจากแผนเดิมที่จะจัดหา 100 ล้านโดส เพิ่มเป็น 150 ล้านโดส เพื่อให้ครอบคลุมในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 

 

ไฟเขียว เปิดให้ประชาชนทุกจังหวัด ‘วอล์กอิน’ เข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกได้ โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า หวังครอบคลุม 70% ของประชากรตามเป้าหมายของรัฐบาล

 

เริ่มต้นเดือนมิถุนายนนี้ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ

1. กลุ่มที่มีการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหรือไลน์แอด “หมอพร้อม”

2. การจัดขอเข้ารับวัคซีนเป็นกลุ่มหมู่คณะ เช่น ในโรงงานหรือสถานประกอบการขนาดใหญ่

3. เปิดให้ประชาชนทั่วไป สามารถรับการฉีดได้เลยโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าตามจุดบริการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี หรือติดปัญหาในการจองฉีดวัคซีน

 

ส่วนของวัคซีน ที่ภาคเอกชนกำลังจัดหาเพื่อเป็นทางเลือกในขนาดนี้ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการขององค์การเภสัชกรรมในการประสานข้อมูลทั้งนี้ต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถนำเข้าได้

 

ด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุแผนการปูพรมฉีดวัคซีนให้ประชาชนนั้นทางกรมควบคุมโรคมีแผนต้องฉีดวัคซีนในคลอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชาชนในแต่ละจังหวัด โดยพื้นที่ซึ่งมีการระบาดเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ก็เป็นไปตามความสมัครใจในการรับวัคซีน 

 

โดยแผนที่จะให้ประชาชนสามารถเข้ามารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องนัดหมายนั้น จะเน้นกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีประวัติการรักษาในสถานพยาบาล เป็นบุคคลกลุ่มอาชีพเสี่ยงเช่นกลุ่มพนักงานขับรถโดยสาร คนขับรถแท็กซี่ โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆที่จัดให้เป็นจุดวัคซีน ซึ่งเป็นสถานที่เปิดโล่งมีระบบระบายอากาศมีระบบระบายอากาศและรองรับคนจำนวนมากได้เพื่อลดความแออัดเช่นสถานีกลางบางซื่อ จามจุรีสแคว์ เซ็นทรัลลาดพร้าว เดอะมอลล์บางกะปิ

 

โดยมีการแบ่งสัดส่วนของการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในแต่ละจุดแตกต่างกันตาม สถานการณ์และการประเมินของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆ เช่นอาจกำหนดให้กลุ่มที่มีการนัดหมายผ่าน LINE แอดหมอพร้อมหรือแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม ร้อยละ 30 กลุ่มประชาชนที่ทางโรงพยาบาลประสานร้อยละ 50 และผู้ที่เดินทางเข้ารับวัคซีนด้วยตนเองโดยมิได้นัดหมายร้อยละ 20  โดยการเข้ารับวัคซีนนั้นจะใช้เกณฑ์ตามข้อบ่งชี้การใช้ทางการแพทย์ ไม่มีการเลือกยี่ห้อวัคซีนเองได้ 

 

ทั้งนี้หากจังหวัดใดมีความพร้อมทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทันที  ซึ่งหลังการเข้ารับวัคซีนแล้วประชาชนต้องลงทะเบียนเพื่อติดตามผลและประเมินอาการผ่านแอพพลิเคชั่นหรือ LINE แอด หมอพร้อม ส่วนกรณีไม่มีแอพลิเคชั่นในการติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเป็นผู้ติดตามอาการหลังการรับวัคซีน

 

ส่วนกลุ่มอื่นเช่นกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนด้อยโอกาส ทุกคนต้องได้รับวัคซีน แน่นอน แต่อยู่ในระหว่างจัดทำแผนรองรับเพื่อความมั่นใจในการเข้ารับวัคซีน ที่ปลอดภัย 

 

ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย จะประสานผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศในการแจ้งเข้ารับวัคซีน ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวจะจัดฉีดวัคซีนในกลุ่มที่มีโอกาสเกิดการระบาดเช่นในโรงงานขนาดใหญ่ ตลาดใหญ่ เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่นั้น