#ให้อ้นดูแล

2 มกราคม 2020

ฉีดยุงชุมชนศาลาครืนรวมใจ

ทราบทาง inbox ว่ามีเด็กๆ ในชุมชนศาลาครืนรวมใจป่วยเป็นโรคชิกุนคุนย่า เนื่องจากมียุงชุกชุม อยากขอให้ทีมงานเข้าไปช่วยเหลือเร่งด่วน อ้นไม่รอช้า รีบส่งทีมงาน “ให้อ้นดูแล” เข้าไปฉีดพ่นนหมอกควันกำจัดยุง พร้อมให้คำแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง ซึ่งการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์นี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดยุงค่ะ

โรคชิคุนกุนยา หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายสวนเป็นพาหะนำโรค อาการที่พบมีไข้สูง มีผื่น ปวดกระดูกหรือข้อ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา เป็นต้น หากสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้ แนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะ