Good News

7 พฤษภาคม 2021

สถานการณ์ประเทศไทยที่กำลังกังวลว่ายาฟาวิพิราเวียร์จะไม่เพียงพอ

สถานการณ์ประเทศไทยที่กำลังกังวลว่ายาฟาวิพิราเวียร์จะไม่เพียงพอต่อการรองรับกับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19

 

ล่าสุดเพจเฟสบุ๊ค”ไทยคู่ฟ้า” ได้โพสต์ข้อความและภาพระบุว่า ข่าวดี! ไทยได้สิทธิผลิตยาฟาวิพิราเวียร์แล้ว

 

อันที่จริงประเทศไทยมีเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แต่ที่ผ่านมาต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะติดปัญหาเรื่องสิทธิในการผลิต

 

ล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญามีคำสั่งปฏิเสธคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์ ด้วยเหตุผลที่ว่าคำยื่นขอสิทธิบัตรของบริษัทที่ยื่นขอเข้ามานั้น “ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น”

 

ทำให้ปัจจุบันไม่มีผู้ใดมีสิทธิผูกขาดในยาชนิดนี้ ทั้งในโครงสร้างสารออกฤทธิ์หลัก ซึ่งไม่เคยมีการขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย และรูปแบบยาเม็ด

 

ดังนั้น หากองค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทยาสามัญไทยรายอื่นต้องการจะผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อใช้ในประเทศก็สามารถทำได้

 

ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้ประสานสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ไว้แล้ว 5 แหล่ง จากประเทศจีน 1 แหล่ง อินเดีย 4 แหล่ง ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีมาตรฐานและผู้ผลิตยาทั่วโลกใช้วัตถุดิบจากแหล่งต่าง ๆเหล่านี้
#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19