#ให้อ้นดูแล

3 พฤษภาคม 2021

ซ่อมแซมไฟฟ้าดับ #พระราม 2 ซอย 28 แยก 38

ซ่อมแซมไฟฟ้าดับ ให้ส่องนำทางได้ปกติ ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดโดยไม่คาดคิด #พระราม2ซอย28แยก38
 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน ที่ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าให้ทั้ง 6 ต้นค่ะ
 
ขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล พี่น้องในเขตพื้นที่จอมทอง-ธนบุรีค่ะ