#ให้อ้นดูแล

2 พฤษภาคม 2021

ลดอุบัติเหตุและอันตรายให้กับพี่น้อง #ซอยจอมทอง 13 แยก 4 ด้วยการซ่อมแซมไฟฟ้าดับ

ลดอุบัติเหตุและอันตรายให้กับพี่น้อง #ซอยจอมทอง13แยก4 ด้วยการซ่อมแซมไฟฟ้าดับ
 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน ที่ได้ลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าให้ค่ะ
 
ขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล พี่น้องในเขตพื้นที่จอมทอง-ธนบุรีค่ะ