#ให้อ้นดูแล

1 พฤษภาคม 2021

ซ่อมแซมไฟฟ้าดับ ลดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุ #ชุมชนริมคลองบางค้อ

ซ่อมแซมไฟฟ้าดับ ลดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุ #ชุมชนริมคลองบางค้อ
 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา ที่ได้ลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณชุมชนริมคลองบางค้อ ซอย 12 ให้ค่ะ
 
ขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล พี่น้องในเขตพื้นที่จอมทอง-ธนบุรีค่ะ