Good News

27 เมษายน 2021

12 ฟังก์ชั่น “หมอพร้อม V.2” เปิดให้ประชาชนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19

ข้อมูลอัปเดทล่าสุด ณ วันที่ 27  เมษายน 2564

สธ.เปิด “หมอพร้อม” 12 ฟังก์ชั่น ให้จองฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ พร้อมเลือกวัน เวลา และรพ.ได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียง add line “หมอพร้อม”

 

หมอพร้อม เป็น Line Official Account ที่อยู่ใน Line ที่เราใช้กันทุกวันนี่เอง

✅ วิธีการเข้าถึงคือ พิมพ์ “หมอพร้อม”

✅ ผ่าน QR Code
✅ กดลิงค์นี้ bit.ly/3u8sESE ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android

โดยการทำงานมีทั้ง 12 ฟังก์ชั่น ดังนี้

ฟังก์ชั่นที่ 1 เพิ่มเพื่อน หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ กดเพิ่มเพื่อน เพียงพิมพ์คำว่า “หมอพร้อม” ในช่องค้นหาและเลือกที่ “บัญชีทางการ” แล้วลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม โดยมีขั้นตอนคือ   

                    1.1 หลังจากเพิ่มเพื่อนไลน์กับหมอพร้อมแล้วให้กดลงทะเบียน /กดยอมรับ /ยินยอม/รับทราบ

                    1.2 จากนั้นให้ ลงทะเบียนใช้งานโดยกรอกเลขบัตรประชาชน / กรณีมีข้อมูลในระบบ ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ และ กดบันทึก ได้ทันที / กรณี ไม่มีข้อมูลในระบบ ให้ กรอกข้อมูลส่วนตัว และ กดบันทึก / ปรากฏหน้าจอยืนยัน การลงทะเบียนสำเร็จ / ข้อความแจ้งยืนยัน การลงทะเบียนสำเร็จ

 

ฟังก์ชั่นที่ 2 หากต้องการลงทะเบียนแทนบุคคลอื่น 

                    2.1 กดปุ่มเพิ่มบุคคลอื่น / ระบุความสัมพันธ์ / กรอกเลขบัตรประชาชน / กรณีมีข้อมูลในระบบให้กรอกเบอร์โทรศัพท์และกดบันทึก / ถ้าไม่มีข้อมูลในระบบให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและกดบันทึก

                     2.2 หน้าจอยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ / ข้อความแจ้งยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ

 

ฟังก์ชั่นที่ 3 ลงทะเบียน “ฉีดวัคซีนโควิด 19” โดยกดเมนูลงทะเบียนฉีดวัคซีน / กดปุ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีน / หน้าจอยืนยันลงทะเบียนรับวัคซีน / ข้อความแจ้งยืนยันลงทะเบียนรับวัคซีน

 

ฟังก์ชั่นที่ 4 การจองคิวฉีดวัคซีน

                      4.1 เมื่อเปิดให้จองวัน เวลา ฉีดวัคซีน ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้จองฉีดวัคซีน กดเมนู จองฉีดวัคซีนโควิด-19

                      4.2 ทำแบบคัดกรองและกดบันทึก / หน้าจอแสดงยืนยันทำแบบคัดกรอกและบันทึกเรียบร้อยแล้ว / กดยินยอม

                      4.3 เลือก โรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน และกดยืนยัน / หน้าจอยืนยันการจองฉีดวัคซีนสำเร็จ / ข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด-19

ฟังก์ชั่นที่ 5 เปลี่ยนการจองคิวฉีดวัคซีน 

                     5.1 กดเมนูข้อมูลการจองวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 / กดปุ่มปลี่ยนการจอง / เลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีนและกดยืนยัน / หน้าจอยืนยันการจองฉีดวัคซีนสำเร็จ และจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ใหม่) ดังภาพด้านล่าง

ฟังก์ชั่นที่ 6 ก่อนถึงนัดหมายจะได้รับข้อความแจ้งเตือนฉีดวัคซีนโควิด-19  เข็มที่ 1

ฟังก์ชั่นที่ 7 ยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 พร้อมใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง

ฟังก์ชั่นที่ 8 ทำแบบประเมิน อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

 

 

ฟังก์ชั่นที่ 9 แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 จะมีข้อความแจ้งเตือนให้ไปรับวัคซีนเข็มที่ 2

ฟังก์ชั่นที่ 10 ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

ฟังก์ชั่นที่ 11 การออกใบรับรองการฉีดวัคซีน เมื่อฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม จะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีน สามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข

ฟังก์ชั่นที่ 12 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 2