Good News

13 เมษายน 2021

จองวัคซีนโควิด 19 ผ่าน Line OA “หมอพร้อม” ลงได้ 1 พ.ค. นี้

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบระบบการจองคิวการฉีดวัคซีนไว้ 4 ช่องทาง ได้แก่ 

1. Line Official Account “หมอพร้อม”

2. แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”

3. ติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาตัวประจำ

4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

เริ่มดาวน์โหลดการจองคิววัคซีน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

หลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบทั้ง 2 เข็ม

–  จะได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 (Vaccine Certificate) ที่มีคิวอาร์โค้ดที่สร้างเฉพาะแต่ละบุคคล จากโรงพยาบาลที่รับการฉีดทันที

–  ผู้ที่ลงทะเบียนไลน์หมอพร้อมจะได้รับใบรับรองการแบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate) ซึ่งจะมีคิวอาร์โค้ดเดียวกัน

โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล MOPH Immunization Center กระทรวงสาธารณสุข

แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” จะมีรูปแบบการทำงานเดียวกัน อาทิ

–  การจองคิววัคซีน

–  ข้อมูลวัคซีน

–  การนัดหมาย แจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่ 2

–  ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน

– ยืนยันการรับวัคซีน (Digital vaccine certificate) เป็นต้น

ที่มา ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 1 เมษายน 2564