#ให้อ้นดูแล

11 เมษายน 2021

ซ่อมแซมไฟฟ้าดับ #ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23

ซ่อมแซมไฟฟ้าดับ ลดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุ #ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน23
 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตยานนาวา ที่ได้ลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าให้ชาวชุมชน อย่างรวดเร็วค่ะ 🙏
 
ขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล พี่น้องในเขตพื้นที่จอมทอง-ธนบุรีค่ะ