#ให้อ้นดูแล

8 เมษายน 2021

ลอกท่อระบายน้ำ แก้ปัญหาท่ออุดตัน ลดน้ำท่วมขัง #ซอยเอกชัย 32

ลอกท่อระบายน้ำ แก้ปัญหาท่ออุดตัน ลดน้ำท่วมขัง #ซอยเอกชัย32
 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทอง ที่ได้ลงพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อยและรวดเร็วมากค่ะ
 
ขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล พี่น้องในเขตพื้นที่จอมทอง-ธนบุรีค่ะ