TOP

4 เมษายน 2021

ส่งเสริมกีฬาในชุมชน เพิ่มพลังบวกให้สังคม #ให้อ้นดูแล

ส่งเสริมกีฬาในชุมชน เพิ่มพลังบวกให้สังคม #ให้อ้นดูแล
 
“กีฬา” เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ เรารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้ค่ะ
 
และสิ่งสำคัญ เยาวชนในชุมชนจะได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพิ่มขึ้นไปอีกด้วย
 
น้องๆ กลุ่มไหน อยากพัฒนา หรือ อยากพูดคุย หรือให้พี่อ้นเข้าไปมีส่วนร่วม ทักกันมาได้โลดดดด! ลุย!
 
“ให้อ้นดูแล”