ข่าวล่าสุด

12 เมษายน 2021

แนวทางและมาตรการรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ ยุคโควิด19

งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสกันใกล้ชิด ได้แก่
– การสาดน้ำ
– ประแป้ง
– ปาร์ตี้โฟม
– การจัดเลี้ยงและสังสรรค์

 

จัดกิจกรรมแบบวิถีใหม่ (New Normal)โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและสุขภาพแทน อาทิ

การจัดพิธีรดน้ำดำหัวแบบเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการจัดในที่คับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม
การทำความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะ
การทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ำพระ และการสวมใส่ผ้าไทย

 

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม