#ให้อ้นดูแล

1 เมษายน 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #หมู่บ้านมัณฑนา พระราม 2

พร้อมปกป้องให้พี่น้อง #หมู่บ้านมัณฑนาพระราม2 ห่างไกลจากยุงตัวร้ายค่ะ
#ให้อ้นดูแล #เราไม่เคยลืมกัน
 
ทีมงานได้ลงพื้นที่เข้าฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงทุกพื้นที่ในเขตจอมทอง-ธนบุรี ที่เป็นตรอก ซอย ชุมชน หมู่บ้าน ริมคลอง เพื่อปกป้องพี่น้องและลูกหลานจากโรคไข้เลือดออกค่ะ
 
ปฏิบัติตามนี้ ห่างไกลโรคไข้เลือดออกค่ะ
✅ ปิดฝาภาชนะที่มีน้ำให้มิดชิด
✅ ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้
✅ เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน
✅ จัดบริเวณในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ
✅ ใส่เสื้อผ้าแขนขายาว
 
ขอบคุณที่ให้ทีม #ให้อ้นดูแล เข้ามาช่วยนะคะ