ข่าวพื้นที่

31 มีนาคม 2021

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่ 3