TOP

29 มีนาคม 2021

ประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เดือนมีนาคม

#ติดตามเรื่องขอติดตั้งไฟจราจรข้ามถนนหน้าโรงเรียนวัดราชโอรส #สอบถามเรื่องการลอกท่อ ที่ชุมชนหมู่บ้านสินทวี และเร่งติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่อง #ริ้นน้ำจืด ระบาด บริเวณริมคลองสนามชัย
 
ทุกเสียงที่เคยลงคะแนนให้ แม้ไม่เป็น ส.ส. ก็จะทำให้ดีที่สุด
 
ประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำเดือนมีนาคม ของกลุ่มปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด covid19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง และได้หารือเรื่องต่างๆ ดังนี้
 

✅การจัดกิจกรรมสงกรานต์

กทม. ให้จัดกิจกรรม อาทิ พิธีสรงน้ำพระ และ กิจกรรมอื่นๆทางศาสนา พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สามารถดำเนินการได้ 🔥 หากมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 300 คนผู้จัดกิจกรรมต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน ทั้งนี้ หากกิจกรรม มีการ ออกร้านหรือจัดเลี้ยงและมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 100 คนจะต้อง ยื่นแผนการจัดงานเช่นกัน
 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้งระบายอากาศได้ดีหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่แคบหรือห้องปรับอากาศ ให้งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกันเช่นการรวมกลุ่มสัตว์น้ำคอนเสิร์ตประแป้งเป็นต้น
 

✅ ไข้เลือดออก

เขตจอมทองและเขตธนบุรียังคงเป็นเขตที่มีอัตราการ ป่วยเป็น ของไข้เลือดออก จำนวนสูง ขอให้พี่น้องช่วยกันระมัดระวังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหากต้องการให้ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายสามารถติดต่อไปที่สำนักงานเขตหรือทีมงานให้อ้นดูแลได้ค่ะ
 
✅ อ้นได้ติดตามประสานงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จอมทอง – ธนบุรี
 
1. 📌การขอติดตั้งไฟจราจรข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนวัดราชโอรส ซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย มีเด็กนักเรียนและประชาชนใช้สัญจรจำนวนมาก ซึ่งทางสำนักงานเขตจะไปดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
2. 📌ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันต้องการให้มีการลอกท่อบริเวณชุมชนหมู่บ้านสินทวี ทั้งเส้น เพื่อลดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน โดยขอบคุณสำนักง่นเขตที่ได้เข้าไปช่วยดูแลบางจุดที่เร่งด่วนให้แล้วตามที่ได้ร้องขอ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่เอกชน จึงทำให้ทางสนข. ไม่สามารถเข้าไปลอกท่อได้ทั้งเส้น อย่างไรก็ดี จะร่วมกันพิจารณาร่วมกันกับทุกฝ่ายเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะ
 
3. 📌ริ้นน้ำจืดระบาด บริเวณริมคลองสนามชัย ซึ่ง เป็นปัญหารบกวนของพี่น้องที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลอง โดยทีมงานให้อ้นดูแล ได้เข้าไปตรวจสอบและช่วยฉีดพ่นหมอกควันไล่แมลงฝห้เบื้องต้นแล้ว หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบและหาทางแก้ไขป้องกันต่อไป เบื้องต้นทางสำนักการระบายน้ำจะเข้าไปดูแลเพื่อให้ มีการระบายหมุนเวียนน้ำ ลดน้ำขัง ที่เป็นแหล่งอาศัยของแมลงดังกล่าว