#ให้อ้นดูแล

27 มีนาคม 2021

ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง #ชุมชนวัดมงคลวราราม

ขอขอบคุณสำนักงานเขตจอมทอง เร่งฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง ในเขตจอมทอง
การฉีดวัคซีนรวมสุนัขและแมว ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากสามารถป้องกันโรคต่างๆ ให้ห่างไกลจากสัตว์เลี้ยงและคนได้ค่ะ อาทิเช่น
* โรคพิษสุนัขบ้า
* โรคไข้หัดสุนัข
* โรคลำไส้อักเสบในสุนัข
* โรคตับอักเสบในสุนัข
* โรคช่องท้องอักเสบติดต่อ
* มะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว
* โรคไข้หัดแมว
* โรคเอดส์แมว