ข่าวล่าสุด

17 มีนาคม 2021

7 ขั้นตอนและการเตรียมตัว รับวัคซีนโควิด-19 อย่างปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบสิทธิ์ กรอกข้อมูลประวัติ

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน ทำบัตร

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจคัดกรอง วัดไข้ ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต

ขั้นตอนที่ 4 ให้คำปรึกษาแนะนำและลงชื่อในใบยินยอมการรับวัคซีน

ขั้นตอนที่ 5 เข้ารับการฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ 6 นั่งพักรอสังเกตอาการจนครบ 30 นาที และมีการแนะนำวิธีการใช้ Line Official Account “หมอพร้อม” เพื่อติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน และรับการแจ้งเตือนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 รวมถึงผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบทั้ง 2 เข็ม จะได้รับใบยืนยันการฉีดวัคซีน COVID-19 ทาง Line Official Account “หมอพร้อม”

ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับบ้าน เจ้าหน้าที่จะสอบถามอาการ ให้คำแนะนำ และออกใบนัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จากนั้นจะมีการแสดงผล Dash Board จาก Line Official Account “หมอพร้อม” แสดงการประเมินผลความครอบคลุมทุกกระบวนการการบริการ การติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนที่ได้รับ

 

 

นอกจากนี้ควรเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้พร้อม ดังนี้

– ไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนอื่น เพราะอาจเกิดผลข้างเคียง

– หากมีไข้ หรือไม่สบาย ควรเลื่อนการฉีดออกไป 1 – 2 สัปดาห์

– ผู้มีโรคประจำตัว ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีน

– ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ควรหยุดยาเพื่อฉีดวัคซีน ยกเว้นแพทย์แนะนำ เพื่อให้ได้ผลที่ดีเมื่อฉีดวัคซีน

– ผู้เป็นโรคเลือดออกง่าย ต้องแจ้งแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน

– ผู้ที่ตั้งครรภ์ หรือไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีน

– ผู้ที่มีอาการแพ้ยา ต้องแจ้งแพทย์ก่อนได้รับการฉีดวัคซีน

 

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร