#ให้อ้นดูแล

14 มีนาคม 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ชุมชนสุดเขต

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ชุมชนสุดเขต
 
ยุงเป็นพาหะตัวร้ายกาจที่นำโรคมาสู่คนได้ ดังนั้นอ้นและทีมงานจึงได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันให้กับชุมชนสุดเขตค่ะ
 
มาป้องกันโรคไข้เลือดออกกันนะคะ
✅ ปิดฝาภาชนะที่มีน้ำให้มิดชิด
✅ ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้
✅ เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน
✅ จัดบริเวณในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ
✅ ใส่เสื้อผ้าแขนขายาว
 
ขอบคุณที่ให้ทีม #ให้อ้นดูแล
 
เจอทีมให้อ้นดูแล โบกมือทัก กวักมือเรียกนะคะ 🙂