#ให้อ้นดูแล

11 มีนาคม 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ชุมชนผาสุข

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ชุมชนผาสุข
อ้นเห็นถึงความสำคัญเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกที่มาจากยุงค่ะ การฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันได้ค่ะ
 
ขอบคุณที่ให้ทีม #ให้อ้นดูแล
 
เจอทีมให้อ้นดูแล โบกมือทัก กวักมือเรียกนะคะ 🙂