TOP

18 ธันวาคม 2019

ลงเดินถนน ชุมชนในเขตจอมทอง รู้ปัญหานำมาแก้ได้ตรงจุด

?พัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่เพื่อสุขภาวะที่ดี
?ส่งเสริมความปลอดภัยเพิ่มไฟฟ้าเพิ่มหน่วยดูแลชุมชน

#ไม่ได้เป็นสส #แต่ขอทำงานต่อนะคะ
#futureLABthonburi #ฝั่งธนออกแบบได้

?ฟังเสียงประชาชนเพื่อนโยบายโดยประชาชน

?เมื่อวานเข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องพร้อมรับเรื่องร้องเรียนที่ตลาดจอมทอง และชุมชนใกล้เคียงในเขตจอมทอง กทม. สอบถามพูดคุยกันเหมือนเดิม มีความคิดเห็นกันโดยมีประเด็นหลักๆดังนี้

1. การเพิ่มรายได้ที่สามารถทำได้ หากสามารถหาแหล่งขายสินค้าเพิ่มขึ้น และหาแนวทางดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นมาเที่ยวตลาดจอมทองบ้าง เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในพื้นที่
2.การพื้นที่ขายสินค้าเพิ่มขึ้นหรือขอให้ยกเว้นการห้ามขายสินค้าริมทางเท้า
3. ปัญหาการจัดการขยะในบริเวณตลาดซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละวัน

#แนวทางการแก้ไขเบื้องต้นคือ

1. ผลักดันให้มีถนนคนเดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานกับทางกทม.
2. จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการค้าออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ซึ่งจะเปิดอบรมรุ่นที่ 1 ในเดือนมกราคมนี้ (หากสนใจสมัคร inbox มาได้เลยค่ะ ตอนนี้ใกล้เต็มแล้ว)

3. จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการขายอาหาร การบริหารจัดการความสะอาดและสุขอนามัย / ด้านดิจิตอล / ช่างเสริมสวย ร่วมกับองค์การคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับพี่น้องที่สนใจ ปัจจุบันได้จัดไปแล้ว 2 กลุ่มอาชีพ

?ส่วนในชุมชนนั้น ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ
1. ปัญหาความสะอาดของชุมชน การจัดการขยะ
2. ต้องการให้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้บัตรให้ทั่วถึง
3. เสนอให้มีร้านธงฟ้าที่ขายสินค้าราคามาตรฐานเพิ่มขึ้น
4. ต้องการไฟฟ้าสองสว่างในทางเข้าชุมชน
5. ให้ช่วยซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำบางจุดที่ชำรุด
6. มาตรการความปลอดภัยในชุมชน
7. เด็กและเยาวชนขาดพื้นที่และต้นแบบในการทำกิจกรรมในวันเสาร์อาทิตย์ทำให้เกิดปัญหาเด็กติดเกมส์

#แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น คือ

1. จัดทีมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เบื้องต้นเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. ประสานงานและติดตามการดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด และลดจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตราย กับสำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. ปัญหาของเด็กและเยาวชน เบื้องต้น อ้นได้ผลักดันโครงการก้าวไกลรุ่นที่ 1 ตอน เรียนฟุตบอลกับโค้ชทีมชาติ ไปแล้ว ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเห็นได้ชัดคือ เด็กๆ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนและเล่นกีฬา ละมือจากหน้าจอ รอเวลามาเรียนฟุตบอล และมีเพื่อนใหม่ที่ชักชวนกันทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ปัจจุบัน กำลังใกล้จะเปิดรับรุ่นที่ 2

ซึ่งปัญหาต่างๆนี้อ้นจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะ