#ให้อ้นดูแล

23 กุมภาพันธ์ 2021

ซ่อมหลอดไฟฟ้าไม่ส่องสว่าง #ชุมชนพัฒนาเอกชัย31

หลอดไฟฟ้าไม่ส่องสว่าง #ชุมชนพัฒนาเอกชัย31
อ้นได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าที่ชุมชนพัฒนาเอกชัย 31 ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
 
อ้นขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือและดำเนินการซ่อมแซมให้ชุมชนค่ะ