Good News

23 กุมภาพันธ์ 2021

เพิ่มปุ่มสีแดง “กลุ่มลงทะเบียนพิเศษ” ในเว็บไซต์เราชนะ ให้ลูกหลาน-ญาติ เป็นตัวแทนตรวจสอบสิทธิ์ได้

วันนี้เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เพิ่มปุ่มใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่ม สำหรับ “กลุ่มลงทะเบียนพิเศษ” ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน เพื่อให้ลูกหลาน หรือ ญาติ พี่ น้อง สามารถตรวจสอบสิทธิ์บนเว็บไซต์เราชนะ และเมื่อได้รับสิทธิจะสามารถใช้บัตรประชาชนในการชำระเงินเราชนะ

 

 

ตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ มีดังนี้

1.เข้าไปที่ www.เราชนะ.com

2.กดปุ่มสีแดงลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ

3.หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงเราชนะ กดเครื่องหมายถูก และ คลิกที่ปุ่มยืนยัน

4.ลงทะเบียนโครงการเรา

 

กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

– กรอก คำนำหน้า ชื่อ กลาง และ นามสกุล

– กรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

– กรอก รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

– กรอก วัน เดือน ปี เกิด

– กรอก ที่อยู่

– ข้อมูลการติดต่อ กรอก เลขหมายโทรศัพท์ 10 หลัก

– กรอก ชื่อ-สกุล บุคคลที่สามารถติดต่อได้

– ความสัมพันธ์กับบุคคลที่ติดต่อได้

– ติ๊กเครื่องหมาย “ถูก”

– กด “ลงทะเบียน”

 

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินจากโครงการเราชนะ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

– วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 6,000 บาท

– รับวงเงินครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 1,000 บาท

 

 

ที่มา เว็บไซต์ www.เราชนะ.com