TOP

5 กุมภาพันธ์ 2021

ติดตั้งกระจกโค้ง #ชุมชนสามง่ามพัฒนา

ติดตั้งกระจกโค้ง #ชุมชนสามง่ามพัฒนา
#ให้อ้นดูแล บางเรื่องเล็กน้อยอ้นทำให้ได้ก็ทำเลย!
 
แม้ว่าจะเป็นถนนเล็กๆ ภายในชุมชน แต่ก็มีความสำคัญนะคะ เพราะอ้นอยากให้จุดเสี่ยงทุกจุดมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เพื่อพี่น้องและลูกหลานภายในชุมชนทุกคนค่ะ ทีม #ให้อ้นดูแล จึงได้ติดตั้งกระจกโค้งที่ชุมชนสามง่ามพัฒนาให้ค่ะ