#ให้อ้นดูแล

4 กุมภาพันธ์ 2021

ติดตั้งกระจกโค้ง #ชุมชนซอยเทียนทรัพย์

ติดตั้งกระจกโค้ง #ชุมชนซอยเทียนทรัพย์
#ให้อ้นดูแล
 
ตรงบริเวณจุดสามแยกมักมีจุดอับสายตา ทำให้พี่น้องที่สัญจรไปมามองเห็นไม่ชัดเจน และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุ ทีม #ให้อ้นดูแล จึงได้ติดตั้งกระจกโค้งที่ชุมชนซอยเทียนทรัพย์ให้ค่ะ