#ให้อ้นดูแล

3 กุมภาพันธ์ 2021

ซ่อมแซมถนนชำรุด #ชุมชนสวนหลวง-วัดศาลาครืน

#ชุมชนสวนหลวง-วัดศาลาครืน
#ซ่อมแซมถนนชำรุด “บรรเทาความเดือดร้อน”
 
 
อ้นได้รับแจ้งจากพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณซอยวุฒากาศ 42 ชุมชนสวนหลวง-วัดศาลาครืน ว่ามีถนนเป็นหลุมจุดหนึ่ง ทำให้ลำบากในการสัญจร ส่งผลถึงความปลอดภัยของพี่น้องในบริเวณนั้น และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ทางอ้นและทีมให้อ้นดูแล จึงรีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 
เจ้าหน้าที่ได้เข้าพื้นที่เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณดังกล่าวเบื้องต้นให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
 
อ้นขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดำเนินการซ่อมแซมให้ค่ะ